آیا گریه برای امام حسین (ع) نشانه افسردگی است؟

1,067
جام جمکران 3.8 هزار دنبال‌ کننده
شیطان می داند تا وقتی مردم یک جامعه برای امام حسین (ع) گریه می کنند و داغ چنین آزاد مردانی را به دل دارند، نمیشود به چنین ملتی مهمیز زد و سوارشان شد ! پس شیعیان را متهم به افسردگی می کنند در حالیکه افسرده کسی است که قلبش سرمازده شده و نمی تواند بخندد و نمی تواند گریه کند غمبارگی با عاشقی فرق دارد ... روانشناسی مدرن به وسیله ای برای مهار انسانها بدل شده است!
جام جمکران 3.8 هزار دنبال کننده
pixel