جلسات جیتکس کجا برگزار می شد؟

29,477

از جیتکس چه خبر؟ برای برگزاری جلسات و قرار های ملاقات چه تمهیداتی اندیشیده شده بود؟

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده