چگونه با یک کمان کامپوند تیراندازی کنیم؟- سری:آرچری 360

1,274

از ابتدا تا انتها به صورت پایه ای با قهرمان جهان مایک شلاسر و لکسی کلر با توضیح چگونگی روند تیراندازی با کمان کامپوند - From start to finish and in basic terms World Archery Champion Mike Schloesser and Lexi Keller explain how to shoot a compound bow. - - - - Athletes: Lexi Keller; Mike Schloesser

شیرگان شهر
شیرگان شهر 61 دنبال کننده