مهندس پیمان شکرزاده شهردار شهر تیران

93

پایگاه خبری صدای جویا تقدیم می کند؛ قسمتی از فعالیت های مهندس پیمان شکرزاده شهردار شهر تیران در حوزه جذب سرمایه گذار، عمرانی، فرهنگی و...

صدای جویا
صدای جویا 3 دنبال کننده