مستند فروشنده ۲ - بازخوانی میوه های برجام هسته ای و نسخه های تکمیلی برجام

492

به گزارش پايگاه تحليلي تبييني رئيس جمهور ما، شرط و امضای کری، قول اوباما، توافق برنامه جامع اقدام مشترک و... هیچ‌کدام به اندازه خود «تاریخ» نمی‌تواند چک دنیای سیاست را نقد کند.«فروشنده2»، از ما می‌خواهد فروشنده یک را ببینیم؛ یعنی از تاریخ عبرت بگیریم. میوه‌های برجام هسته‌ای که اکنون ترامپ در دستان خود به بازی گرفته، می‌روند که بذر برجام 2 باشند و این مستند راهی است که حجت تاریخ را برای عبرت گرفتن بر ما تمام کند. . لینک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/oSAjb