سلیمان نبی(ع)

5,004
5,004 بازدید
اشتراک گذاری
و سلیمان را به داوود بخشیدیم چه نیكو بنده‏اى به راستى او توبه‏كار [و ستایشگر] بود (30) گفت پروردگارا مرا ببخش و ملكى به من ارزانى دار كه هیچ كس را پس از من سزاوار نباشد در حقیقت تویى كه خود بسیار بخشنده‏اى (35)پس باد را در اختیار او قرار دادیم كه هر جا تصمیم مى‏گرفت به فرمان او نرم روان مى‏شد (36)سوره 38: ص
pixel