آدم خوب های معمولی چه چیزی را متوجه نمی شوند

791

شخصی به امام رضا علیه السلام گفت ما را از دعا فراموش نکنید پاسخ خیلی زیبای امام رضا (ع) به آن شخص

pixel