افتادن شغال در خم رنگ - شهر قصه دبستان بهشت برین

16
سلام به همگی به «شهر قصه»ی این هفته خوش اومدین! این بار، خانم گلشن به «شهر قصه»ی بهشت برین اومدن تا برامون داستانی شیرین و پند آموز از مثنوی معنوی بخونن. شما چه داستانی از مثنوی در خاطر دارین؟
pixel