گپ تایم - گوهرنشان

462

در ویدیو های گپ تایم به همراه دوستان بازی نوینی، دور هم میشینیم و یکی از بازی های قفسه مون را برداشته و هر چه در مورد آن می دونیم، می گیم. سعی مون بر اینه که این سری ویدیو ها حالت دوستانه تر داشته باشه و هر رسم و رسومی که توی این جور ویدیوهاس رو کنار بزنیم. بازی گوهر نشان از روی بازی Splendor ساخته و طراحی شده و در واقع نسخه ایرانیزه شده این بازیه. توی این ویدیو ویرایش دوم این بازی رو که همین هفته پیش عرضه شده رو بررسی می کنیم و می خوایم ببینیم با نسخه اول چه فرقایی کرده. این ویدیو توسط فروشگاه اینترن