بازگشتی دوباره به کشور آفریقایی «مالاوی«

115
رد شبهات ملحدین 550 دنبال‌ کننده

گروه iERA سال قبل به یکی از روستا های کشور «مالاوی« در شرق آفریقا سفر کرده بود که در توانسته بودند 5 نفر را مسلمان کنند و در سفر دوباره آنها به آن روستا این بار 86 نفر دیگر مسلمان شدند و این گروه به واسطه کمک های مردمی توانستند برای آنها یک مسجد و یک مکان آموزشی مدرن بسازند

pixel