جلسه سوم تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده

3,026

جلسه اول دوره "تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده" در تاریخ 22 دی 1395 توسط مهندس محسن فیاض در کارگروه داده های عظیم دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید. اسلاید های ارائه در آدرس ذیل قرار گرفته شده است: http://www.slideshare.net/mohsenfayyaz/ss-70955466 جزئیات بیشتر در سایت bigdataworkgroup.ir مشاهده نمایید.