نمایشگاه 14 : از تدریس در دانشگاه تا طراحی بام لند!

431

دکتر مرتضی ادیب عضو هیئت علمی گروه منظر دانشگاه شهید بهشتی که اخیراً پروژه بام لند را در دفتر خود به پایان رسانده اند در گفتگویی با ایمان برات وکیلی بعد از اشاره به

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده