داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

آتوسا بنده

14
آتوسا بنده چه می‌شد اگر زمان را به عقب برگردانیم ، سوخته گیها را ترمیم کنیم ،خرابه‌ها را بسازیم و شکافها را به هم وصل کنیم. کارهای اتوسا بنده نتیجه انعکاس و تفکر بر رابطه بین آگاهی خود( روان و جسم) و محیط (مادوی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی است. Atousa Bandeh one frame ( what if we could turn back the time, heal the burns, to restore the ruins and mend the frictions).
e1artgallery 10 دنبال کننده
pixel