ارزش مقاومت فلسطین

43
حمزه بحرانی 9 دنبال‌ کننده
43 بازدید
اشتراک گذاری
صحبتهای حماسی شهروندی از غزه پای خرابه های خانه : «ما حتی نمی دانیم فردا صبح را خواهیم دید یا نه! حتی اگر همه ما و زندگیمان را ذبح کنند از مقاومت دست بر نمیداریم، ولله ما بدون مقاومت پشیزی نمی ارزیم!!»
pixel