قسمت 21 - سریال تعبیر وارونه یک رویا-با زیرنویس انگلیسی

1,068

"تعبیر وارونه یک رؤیا" به کارگردانی فریدون جیرانی در سال ۱۳۹۴ تولید شده است . از مزایای این سریال نوآوری های آن در محیط مدرن است که از سبک های قدیمی به سمت سبک های جدید است و درآن از جلوه های ویژه استفاده شده است.در این سریال علاوه بر بازیگران ایرانی از چند بازیگر خارجی نیزاستفاده شده است که این بازیگران ارمنستانی و روسی بوده اند. 3569