کارآفرینی به زبان شوخی، رضا غیابی در شبکه مستند

1,157

برنامه نماگرد حرف های جدی را با زبان شوخی بیان می کند. در این قسمت، رضا غیابی، مجری برنامه نماگرد را راضی می کند تا علاقه خود به کارآفرینی را کنترل کرده و به مجری گری خود ادامه دهد!

oppmakr
oppmakr 38 دنبال کننده