سرقت جالب خودروی تسلا در ۳۰ ثانیه!

1,105
سرقت جالب خودروی پیشرفته ۹۰هزار پوندی تسلا در عرض ۳۰ثانیه!
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel