آهنگ جدید حمید هیراد با نام هلهله

393

هل هله آغاز کن حال مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کن هل هله آغاز کن حال مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کن از نظر بازی چشمان تو با چشمانم از نظر بازی چشمان تو با چشمانم ول وله افتاده شهر هله افتاده شهر ول وله افتاده شهر از نگاه کردن طوفانی تو ای جانم هلهله افتاده شهر هله افتاده شهر ول وله افتاده شهر

pixel