همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

194
دکتر نیما قربانی 24 دنبال‌ کننده

دکتر نیما قربانی استاد دانشگاه تهران در این قسمت: * غفلت از مشاهده اثر عمل خود بر دیگری * غرق شدن در خود و نیت‌های خود * اثرات منفی خیرخواهی‌های غافلانه

pixel