مناجات رهبر انقلاب با امام زمان ...

839

ای امام زمان! ای مهدی موعود محبوب این امت ای سلاله پاک پیامبران ای میراث بر همه انقلاب های توحیدی این ملت ما با یاد تو و با نام تو از آغاز خو گرفته است و لطف تو را در زندگی خود و وجود خود آزموده است ای بنده شایسته صالح خدا ! ما امروز محتاج دعایی هستیم که تو از اون دل پاک و ربّانی و از آن روح قدسی، برای پیروزی این انقلاب دعا کنی و به دست قدرتی که خدا در آستین تو قرار داده به راه این ملت کمک بفرمایی

جام جمکران 2.1 هزار دنبال کننده
pixel