کمک های بیمارستان گاندی به سیل زدگان لرستان

145

در پی مصیبت وارده به هم وطنان لرستانی بیمارستان گاندی با مساعدت هیئت امنای بیمارستان(جناب آقای دکتر پیروز هاشمی دکتر عسگری و دکتر بنی اسد) و با هماهنگی مهندس احمد سلام زاده ( مدیریت کل اداری و مالی بیمارستان) اقلام مورد نیاز اعلامی از مراجع ذیربط جمع آوری و به جمعیت هلال احمر استان لرستان ارسال شد. محموله ارسالی عمدتا شامل اقلام دارویی و بهداشتی مورد نیاز مردم عزیز لرستان بود.