پرس سینه دمبل چرخشی

23,911

آموزش نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل چرخشی جهت تقویت عضلات سینه. جمع آوری شده توسط تیم فیت کلاب http://fitclub.ir

Fit Learn 466 دنبال کننده
pixel