کنایه دیرین دیرین به تخلیه نکردن منازل در هنگام سیل!

357

کنایه دیرین دیرین به تخلیه نکردن منازل در هنگام سیل!

۱ ماه پیش
# طنز
# سیل
roshangari@
roshangari@ 1.2 هزار دنبال کننده