فیلم عاشقانه وخنده دارچارلی چاپلین و میبل نورماند!!ماشین سواری میبل -تاریخ سینما

6,184

یازدهمین فیلم چارلی چاپلین !!! وارد کانال آپارات ما بشین و بیوگرافی چارلی چاپلین رو توی کانالمون پیدا کنین !!! راستی دنبال کردن یادتون نره !!!

fareba23fs

fareba23fs

2 ماه پیش
بچه صحراروی فسا استان فارس خودمان هست زنده باشی.. شیرازی اصیل...
تاریخ سینما
تاریخ سینما منو میگی شیرازی ام ؟! شیر فرهاد کیه ؟!
fareba23fs

fareba23fs

2 ماه پیش
شیرفرهاد خودمون.... ✌️