شما عشق رو چطور انداره گیری می کنید؟

517

دکتر شهرام اسلامی در این ویدئو کوتاه به شما درباره معیار سنجش درست عشق توضیح می دهد.

ایسمینار 137 دنبال کننده
pixel