آزمون های مقایسه پارامتری Parametric Tests با نرم افزار SPSS

505

جهت دریافت ویدئو کامل یک ساعت و بیست دقیقه به لینک https://graphpad.ir/product/compare-means-spss/ در سایت گراف پد مراجعه کنید. می توانید با شماره 09128186605 نیز تماس بگیرید. در این ویدئو آموزشی به مبحث آزمون های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پرداخته شده است. این آموزش مهم ترین آزمون های پارامتری T Test و ANOVA را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می کند.

گراف پد
گراف پد 4 دنبال کننده