از صفر صفر طراحی سایت کنید - درس ششم - تگ img و تصاویر در صفحات وب

34

در دوره آموزشی از صفرِ صفر طراحی سایت کنید قصد داریم در کنار هم طراحی سایت را از پایه شروع کنید. در این دوره از صفر با زبان HTML آشنا شده و پس از آن CSS را کار خواهیم کرد. این دوره به گونه ای تهیه شده که کاملا از پایه بوده و حتی افرادی که هیچ آشنایی با برنامه نویسی و زبان های برنامه نویسی ندارند هم میتوانند با مشاهده این دوره سایت های ابتدایی را برای خود طراحی کنند.

امید مقدسی
امید مقدسی 8 دنبال کننده