آموزش حسابداری آژانس هواپیمایی

1,289
آژانس های هواپیمایی دارای حسابداری خاص هستند که در این کلیپ به بخشی از حسابداری آن پرداخته می شود .
pixel