تکنامه - نخستین ساعت هوشمند جهان با خط بریل

530

این ساعت که مشخصا برای افراد نابینا طراحی شده است Dot نام دارد و رویکرد جدیدی برای اعلام زمان در پیش گرفته است. تا پیش از این ساعتهای مخصوص نابینایان بیشتر بر روی استفاده از صدا متمرکز شده بودند در حالی که دات رسما حروف بریل را نشان می دهد. این صفحهٔ مدور زیبا می تواند تا ۴ کاراکتر را تولید کند. https://www.technameh.com/?p=6503