امید امامیان - کپی و غیر کپی در تایپ دیزاین

986
نشست تخصصی سرو نقره ای ۹۶ (دوسالانه ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران) با موضوع و محوریت «تایپ دیزاین»، یک شنبه ۱۰ دی، در خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد. در این نشست درباره ی موضوعات زیر صحبت شد: • هدفمندی طراحی تایپ: فرشید مثقالی • تایپ دیزاین در برندینگ: هیربد لطفیان • کپی و غیر کپی در تایپ دیزاین: امید امامیان • استانداردهای روز در تایپ دیزاین: رضا بختیاری فرد
pixel