سرویس جدید الوپیک - ثبت سفارش با تلفن

55

امکان ثبت سفارش با تلفن یکی از تحولات بزرگ الوپیک است که در همین مدت کوتاه بخش بزرگی از مشتریان الوپیک را به خود اختصاص داده ‌است! بخشی از کسب و کارها که به خدمات پیک نیاز دارند، ممکن است از گوشی هوشمند استفاده نکنند و یا فرصت کافی برای استفاده از اپلیکیشن را نداشته باشند. حتی بسیاری از انبارها در زیرزمین قرار دارند اینترنت مورد نیاز برای استفاده از اپلیکیشن در این فضاها وجود ندارد. در این شرایط شما می‌توانید با تماس تلفنی و بدون نیاز به اپلیکیشن در الوپیک درخواست بدهید!

الوپیک 47 دنبال کننده
pixel