برخی‌ها در خط مقاومت باید حماسه‌ورزی برای جنگ را کنار بگذارند.

348

سید حسن نصرالله: سعودی‌ها باید کینه‌ورزی و برخی‌ها در خط مقاومت باید حماسه‌ورزی برای جنگ را کنار بگذارند چون جنگ آینده تمام منطقه را ویران خواهد کرد و این به نفع هیچ کس نیست. متن کامل: http://nasr.link/98-04-21

pixel