داغترین‌ها: #Copa America 2019

توضیحات دکتر سجاد احمدی زاد در خصوص همایش و نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی

214

دکتر سجاد احمدی زاد مدیر پنل آموزش، منابع انسانی، سلامت جسمانی و روانی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی