گفتگوی حمزه شفیعی با اسپرانتیست فرانسوی Guy Perrin

328

گفتگوی مهندس حمزه شفیعی (نائب رئیس انجمن اسپرانتوی ایران) با اسپرانتیست فرانسوی، گی پرن، در خلال دومین کنگره اسپرانتوی ایران (شهریور 94)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
SING

SING

2 سال پیش
عالی....لطفا ویدئو های منم ببین و نظر بده