چطور می توانیم برای نامگذاری کسب و کار خود تصمیم گیری کنیم؟

46

تصمیم گیری برای نام کسب و کار بسیار دشوار است چراکه این نام برای همیشه در کنار کسب و کار باقی می ماند و با آن شناخته می شود. چه اسمی می تواند در ذهن مخاطب باقی بماند و درعین حال به راحتی به کسب و کارتان نیز مربوط باشد؟ افراد اهمیت زیادی به این مرحله می دهند و اغلب با دوستان و اعضای خانواده گفتگو می کنند تا به نامی منحصر به فرد برسند. نامگذاری درست باعث می شود که برند شما را در هر گوشه دنیا به راحتی بشناسند، اما اگر این نام به درستی انتخاب نشود می تواند به شکست یک کسب و کار بینجامد (ksykg.com/?p=2979).

گروه کلید
گروه کلید 17 دنبال کننده