میكس غمگین از بى تى اس

589

I Am Sad

۳ هفته پیش
# BTS
'

'

3 هفته پیش
من مدرسه نمیا م تولدم 11 اسفنده اجى
اجى ها باى باى Good Bye . Don't Worry Bout Me

اجى ها باى باى Good Bye . Don't Worry Bout Me

3 هفته پیش
اجى ها تو زمون مدرسه ها ك شما نیستین ، اگه برا روز تولدتون تقدیمى اپلود كنم و توى ویدیو اسمتونو ذكر كنم ناراحت نمیشین ؟ خواستم ازتون اجازه بگیرم ^_^ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
اجى ها باى باى Good Bye . Don't Worry Bout Me

اجى ها باى باى Good Bye . Don't Worry Bout Me

3 هفته پیش
مهسا معمولا كى ا میاى ؟ یه سؤال تولدت كى هس ؟