فراسینما: هنر ارجاع سینمایی (قسمت اول)

3,422
هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزاردنبال‌ کننده

کارگردانان بزرگ، اکثرا عشق فیلمهای بزرگی هم هستند. پس مسلم است که در فیلمهایی که می سازند به آثاری که رویشان تاثیر گذاشته است ارجاع دهند. از کوبریک تا اسکورسیزی، این سنت هنوز هم ادامه دارد. با هم نگاهی داریم به مهمترین ارجاعات سینمایی در تاریخ. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.5 هزار دنبال کننده