تنبیه یهودیان به علت گناه اجدادشان در قرآن- دکتر سها

496

منبع:velayattv.com - دکتر سها اسمی مستعار فردی است که کتابی مفصل به زبان فارسی در نقد قران نوشته یکی از شبهات او: در قرآن آمده یهودیان به علت گناه اجدادشون مجازات می شوند چرا؟-نقد دکتر سها- دکتر سها-نقد قرآن-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده