سوسمارماهی کوچک: Saurida gracilis

8

سوسمارماهی کوچک (نام علمی: Saurida gracilis) از کیجارماهیان است. در بعضی از منابع جزو ماهیان ایران طبقه‌بندی می‌شود.بیشتر از ماهیان و گاه سخت‌پوستان تغذیه می‌کند. حداکثر طول استاندارد 32 سانتیمتر است. بیشتر کفزی است و تا عمق 11 متری زندگی می‌کند اما توان رفتن تا عمق 135 متری را دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Saurida-gracilis.html

pixel