سخنان جناب آقای معماری در اجلاس سراسری خانه های صمت کشور

285

سخنان جناب آقای معماری رئیس کمیسیون اقتصاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان در اجلاس سراسری خانه های صنعت ، معدن و تجارت کشور - سمنان 24 آبان 1397