دیوار شویی کیوسک بانک شهر - سنندج با آچاره

21
کیوسک های ATM هم به تمیزکازی نیاز دارن به درخواست بانک شهر سنندج از آچاره، کیوسک های مربوط به این بانک ضدعفونی و شستشو شده اند. 02145661600 https://achareh.ir/cleaning
آچاره 438 دنبال کننده
pixel