جهش بزرگ چین به سمت زندگی بدون پول نقد

1,043
در کشور چین پرداخت های روزانه مردم به وسیله پرداخت های موبایلی در حال انجام است و روز به روز بیشتر هم می شود. پرداخت به وسیله پول نقد و حتی کارت ها اعتباری در چین رو به فراموشی است.
زرین پال 642 دنبال کننده
pixel