ویروس کرونا برای چه کسانی بیشتر خطرناک است و چرا؟

1,354
افرادی که دارای بیماری زمینه ای هستند در صورت ابتلا به ویروس کرونا، در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند.

Nnic

1 هفته پیش
سلام دنبال=دنبال

Nnic

1 هفته پیش
سلام فالو=فالو
pixel