بستن ترک تنه درخت قدیمی

72
درختانی که به دلیل نوسان دمایی و یا صاعقه ترک بر میدارند را می توان با این روش ترک آن را رفع کرد و پیشگیری از بیماریها و نابودی درخت شویم .
pixel