کلیپ برگزاری همایش هفته سلامت اتاق بازرگانی اصفهان

284

شعار روز جهانی بهداشت سال۲۰۱۹میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) “Primary Health Care: A Path Towards Universal Health Coverage” «مراقبت­های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت» پوشش همگانی بهداشت هدف نخست سازمان جهانی بهداشت است.کلید دستیابی به این هدف حصول اطمینان از این امراست که هرکسی بتواند به مراقبتهای مورد نیاز خود در هر زمان که به آن نیاز دارد دسترسی داشته باشد. کشورهایی در نقاط جهان به پیشرفت هایی در این حوزه نائل شده اند . با این وجود هنوز میلیونها نفر به هیچ یک از مراق