روز جهانی تای چی و چی کونگ

198
برگزاری برنامه به مناسبت روز جهانی تای چی و چی کونگ در پارک هفتم تیر یزد توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
pixel