انتقال مصدوم به بیمارستان با پیکان وانت در شهر میانه

834

انتقال مریض به بیمارستان با پیکان وانت در شهر میانه- امید کوهی خبرنگار صدا و سیما - 09148639033