ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره 47)

31
ویدیو آموزش تست امنیت سایت (سایت شماره 46) در این مجموعه سعی داریم، سایت هایی را بررسی کنیم که مراحل تست نفوذ آنها دارای نکات کوچک و بزرگی است که یادگیری این نکات سبب افزایش مهارت شما در بحث تست نفوذ می شود. این ویدئو مربوط به وب سایت http://bmansoori.ir است. برای یادگیری و امنیت از سایت ما دیدن کنید http://bmansoori.ir/sc
pixel