بازدید وزیر ارتباطات از پروژه های دانشگاه امیر کبیر

906
بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پروژه های دانشگاه امیر کبیر 28 مهر 1397
pixel