آبنمای موزیکال ارگ سمنان(www.ArianEng.ir)

531

این آبنما به عنوان اولین آبنمای موزیکال سمنان در کنار میدان ارگ در مقابل شهرداری منطقه 1 توسط شرکت آرین و با همکاری سازمان همیاریهای شهرداری سمنان نصب وراه اندازی گردیده است.تاریخ راه اندازی :تیرماه 1390 www.Arianeng.ir